Zwarte Ibis

€ 299,00

Plegadis Falcinellus

Vogel is voorzien van gesloten voetring dwz. dit is een kweekvogel.